Vzhľadom na skutočnosť, že našej s spoločnosti QSR24h Slovakia s.r.o., IČO: 36 702 641 záleží na ochrane Vašich osobných údajov, v nižšie uvedenom odkaze na informačné memorandum, nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k právu na prístup nájdete v bode 8.1.1 uvedeného memoranda).

Vaše osobné údaje ako kontraktora spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov a pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorú má naša spoločnosť s Vami uzavretú. Ostatné osobné údaje na prípadne iné účely spracúvame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe iného právneho základu.


Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Na otvorenie informačného memoranda prosím kliknite na symbol PDF.

QSR24h Europe podporuje

gyori_eto_logo
autopro_logo
AIESEC_Blue_Logo
bme_logo
gamfkart_logo

Győri ETO Women’s Handball Team

[Not a valid template]

Zásady používania súborov cookie

Súbory cookie

Pri návšteve našich webov Vám môžeme odoslať súbor cookie. Ako cookie sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ho uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod. Súbory cookie nám pomáhajú mnohými spôsobmi, napríklad uložením Vašich regionálnych a jazykových predvolieb a na účely zhromažďovania iných ako osobných údajov.

Iné ako osobné údaje

Súbory cookie môžeme použiť:

  • na zistenie počtu návštev našich webov,
  • na skompletizovanie anonymné štatistiky o používaní webov,
  • na zhromažďovanie informácií o type použitého internetového prehliadača a operačného systému.

Tento web, podobne ako iné weby, ukladá do počítača informácie v malých dátových súboroch nazývaných cookie. Tento web používa súbory cookie niekoľkými spôsobmi, napríklad k povoleniu určitých funkcií, zapamätaniu Vami vykonaných volieb, zlepšeniu efektívnosti webu a poskytnutiu informácií o spôsobe používania webu užívateľovi tak, aby sme ho mohli zlepšovať. Ak je medzi Vašimi jednotlivými návštevami tohto webu potreba uchovať informácie v súbore cookie, nebudú tieto súbory cookie po zatvorení prehliadača automaticky odstránené. V opačnom prípade dôjde k ich odstráneniu. Ak na tomto webe nezapnete používanie cookies, určité funkcie alebo časti webu nemusia byť dostupné, prípadne nebude web fungovať podľa očakávania. Súbory cookie možno tiež odobrať alebo blokovať podľa pokynov v pomocníkovi Vášho prehliadača. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje typy súborov cookie, ktoré používame na tomto webe a účel ich použitia.

Skupina súborov cookie Názov súboru cookie Účel Ďalšie informácie
Google Analytics _utma Súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci našich stránok tieto stránky používajú. Tieto informácie používame pre účely vytvárania reportov a k vylepšeniu našich stránok. Súbory cookies zhromažďujú informácie v anonymnej podobe a to hlavne informácie o počte návštevníkov stránok, o tom, ktoré sekcie stránok si zobrazili a odkiaľ sa na naše stránky dostali. _utmc – po zatvorení prehliadača dôjde k jeho odstráneniu
_utmb
_utmc _utma, _utmb a _utmz – trvalo uložené súbory cookie, ktoré po zatvorení prehliadača zostávajú v počítači
_utmz
Regionálne a jazykové nastavenia qtrans_front_language Preferovaný jazyk používateľského rozhrania Trvalo uložený súbor cookie, ktorý po zatvorení prehliadača zostáva v počítači.

Komplexné zabezpečenie kvality, procesov a engineering

Fencing-Britt

Fencing-Britt

Priestor na Vaše otázky