legal

QSR24h Slovakia s.r.o.

Výkonný riaditeľ
Miroslav Záhorský
IČ DPH
SK2022283615
DUNS č.
722472714

QSR24h Slovakia s.r.o. je poskytovateľom servisu v zabezpečení kontroly kvality. Zadané zákazky vykonávame samostatne na základe našich všeobecných obchodných podmienok.

Sídlo súdu
príslušný súd Slovenskej republiky

Obsah tejto stránky je chránený národným a medzinárodným právom. QSR24h si vyhradzuje právo, jednotlivé stránky, alebo celú stránku bez predchádzajúceho upozornenia meniť, dopĺňať, mazať, alebo jej prístupnosť čiastočne, alebo natrvalo zastaviť.

Pokiaľ nie je uvedené inak, celkový obsah stránok je: Copyright © QSR24h Slovakia s.r.o. 2014 – 2019. Všetky práva vyhradené.