24 hodín a 365 dní v roku

Naše meno je program. Sme pre Vás činní počas celého dňa. Sme vždy pripravení riešiť technické problémy pre Vaše odľahčenie a k Vašej plnej spokojnosti.

Certifikovaní

Dlhé roky pracujeme na základe systému riadenia kvality
DIN EN ISO 9001:2015.

Veľké a flexibilné pracovné sily

Máme k dispozícii viac než 500 zamestnancov v rámci
Európy, ktorých sme schopní pre Vás zabezpečiť. Zákazky sú vykonávané profesionálne a precízne.

Vždy na blízku

Pre našich zákazníkov sme schopní zabezpečiť v krátkom
čase nasadenie priamo na mieste, pretože máme lokálnu blízkosť našich zamestnancov k miestu nasadenia.

Školený personál

Naši pracovníci sú pravidelne odborne školení audítormi. Ako štandard sa školia so všeobecnými pravidlami našej spoločnosti, s bezpečnostnými pravidlami každého závodu, 5S, základy VDA a mnohé iné.

Prehľadná a presná dokumentácia

Spoločne s našimi zákazníkmi sme vyvinuli dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje a vďaka tomu je jasná a prehľadná. Tým pádom máte rýchly a jednoduchý prehľad o stave projektu.