QSR24h je certifikovaná spoločnosť
v oblasti poskytovania služieb pre dodávateľov v automobilovom priemysle