Pomáhame odstraňovať
nedostatky kvality nasadením odpovedajúcich opatrení