Objednávky vykonáva
odborný personál priamo u Vášho odberateľa