Pre ďalšie úlohy máme
vybudovanú sieť k externým agentúram a špecialistom